Zakres usług:

  • Projektowanie architektury informacji, 
  • Moduł panelu słuchacza,
  • Projekt graficzny i realizacja strony internetowej,
  • Responsywny szablon witryny,
  • Wdrożenie intuicyjnego panelu zarządzania treścią.